fbpx

Certificeringen

Binnen de bouw- en installatiebranche wordt veel waarde gehecht aan kwaliteit en betrouwbaarheid. Mede ten behoeve van onze opdrachtgevers en medewerkers streeft Velox Engineering naar minimalisatie van risico’s. Hieronder worden de certificeringen uiteengezet die Velox Engineering heeft behaald.

ISO 9001 Certificering

Velox Engineering is vanaf heden officieel ISO 9001:2015 erkend. Deze certificering, die verkregen is voor de gehele organisatie, bewijst dat Velox Engineering voldoet aan de International Standard for Organisation (ISO)-norm. ISO 9001:2015 is de internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Deze norm stelt niet alleen eisen aan de kwaliteit van bedrijfsprocessen, maar bijvoorbeeld ook aan de klanttevredenheid. Voor het behalen van het ISO 9001 bouwbedrijf certificaat wordt gekeken of de onderneming op een gestructureerde wijze voldoet aan de eisen en de wensen van klanten.

Bekijk ISO 9001:2015 certificering

Kiwa gecertificeerd ISO 9001

NEN 4400

Tijdens de audit voor de NEN 4400 is Velox Engineering o.a. getoetst op de juistheid en volledigheid van de administratie en ook de afdracht van Loonbelasting en Omzetbelasting is onderdeel van deze controle. Ook de vaststelling van de juiste identiteit van de medewerkers in het kader van de Wet op de Identificatieplicht behoort tot de controles en verder vallen nog een veelheid aan wetten en regels binnen het toetsingskader van deze norm. Op alle onderdelen voldoet Velox Engineering aan de gestelde eisen van het NEN 4400 certificaat en dat betekent dat wij zijn opgenomen in het Register van de Stichting Normering Arbeid.

Bekijk NEN 4400 certificaat Velox Engineering B.V.
Bekijk NEN 4400 certificaat Velox Engineering Professionals B.V.

Kiwa gecertificeerd

VCU

Veiligheid, gezondheid en milieu zijn belangrijke thema’s voor onze opdrachtgevers en medewerkers in het bijzonder. Om dit te borgen is de VCA-certificatie jaren geleden in het leven geroepen. Velox Engineering laat met het VCU certificaat zien dat veiligheid en milieuaspecten bij ons hoog in het vaandel staan. Door deze certificering besteden wij extra aandacht aan voorlichting op het gebied van veiligheid en inventariseren wij alle risico’s met onze medewerkers. Dit heeft als doel de kans op arbeidsongevallen tot een minimum te beperken.

Bekijk VCU certificaat

Kiwa gecertificeerd VCU Checklist

VOG Verklaring

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Als iemand een VOG aanvraagt, doet de dienst Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Een rechtspersoon is een bedrijf of organisatie en diens bestuurders, vennoten, maten of beheerders. Voor projecten die daar om vragen zal Velox Engineering altijd een VOG aanvragen.

Heeft u vragen over onze certificeringen? Wilt u Velox Engineering inzetten bij uw bouwproject? Of wilt u meer weten over Velox Engineering in het algemeen? Neem dan contact met ons op via het volgende telefoonnummer +31 (0)88 10 17 000.

logo_justitie
Inschrijven