fbpx

Engineering

In de ontwerpfase adviseert Velox Engineering opdrachtgevers omtrent het in beeld brengen van de gewenste functionaliteiten en de technische haalbaarheid van de projecten. We doorlopen de diverse fases om een duidelijke scope te hebben en op basis daarvan een projectomschrijving te definiëren.

Opstellen Programma Van Eisen (PvE)

Een Programma van Eisen (PvE) is het basisdocument waarmee een installatie ontworpen, geïnstalleerd, gecertificeerd en onderhouden kan worden. Velox Engineering zorgt ervoor dat een onafhankelijk PvE wordt opgesteld waarbij er kritisch gekeken wordt naar alle installatieonderdelen binnen een project. Daarnaast is Velox Engineering in staat de gebouwgebonden installatie uit te werken in een bestek (als tekstdocument of als erkend STABU-bestek).

Maken van het voorontwerp (VO)

Het doel van het voorontwerp (VO) is een beeld te geven van het gebouw, in samenhang met de ruimtelijke ordening. In het VO zijn de hoofdlijnen van de installaties weergegeven. Velox Engineering geeft advies met betrekking tot overwegingen en beslissingen die in deze fase genomen moeten worden. Wij leggen de nadruk op de hoofdopzet van de installaties, het bepalen van de installatieconcepten, installatieberekeningen en het inpassen van de installaties in het bouwkundig ontwerp.

Het beoordelen van het definitief ontwerp (DO)

Velox Engineering zal zelfstandig het ontwerp beoordelen zoals dit vooraf is afgesproken met de klant. We zorgen ervoor dat de haalbaarheid van het project gegarandeerd is. Wij voorzien en ondervangen de gevolgen van ontwerpkeuzes op korte en lange termijn. Tevens zorgen we ervoor dat rekening wordt gehouden met de bouwkundige voorbereidingen.

Uitwerken van het ontwerp (UO)

Als het definitieve ontwerp gereed is, zal Velox Engineering ook zorgdragen voor het uitvoeringsontwerp. In deze fase zullen wij er op toe zien dat de detailengineering zorgvuldig wordt uitgewerkt. Daarvoor maken we gebruik van een professioneel netwerk met detailengineers. Zij hebben ruime ervaring met diverse CAD software pakketten en applicaties zoals AutoCAD, Nordined, StabiCAD en Revit MEP.

Berekeningen

Op basis van het bestek zal Velox Engineering bepaalde oplossingen aandragen. Dit wordt gedaan aan de hand van berekeningen en dimensioneringen. Op het gebied van elektrotechniek zijn dit voornamelijk DIAlux lichttechnische- en kabelberekeningen. Op het gebied van werktuigbouwkunde zijn dit transmissie- koellast-, ventilatie- of temperatuur- overschrijdingsberekeningen. Velox Engineering is ook in staat een op zichzelf staande berekening voor opdrachtgevers uit te voeren.

Afronden ontwerp

Velox Engineering zal bij de afronding het gehele proces begeleiden. Voordat het project wordt overgedragen aan de uitvoering zullen alle berekeningen en werktekeningen gecontroleerd worden. Tevens zullen we dit afstemmen met andere disciplines. Op deze manier zijn wij in staan een goed eindproduct af te leveren.

engineering
Inschrijven