fbpx

Missie, Visie en Strategie

Velox Engineering maakt organisaties slagvaardiger en flexibeler, door toegevoegde waarde te leveren voor projecten op het gebied van bouw en installatietechniek. Dat doet Velox Engineering door het integreren van mensen, afdelingen en organisaties.

Velox Engineering maakt organisaties slagvaardiger en flexibeler door toegevoegde waarde te leveren voor projecten op het gebied van bouw- en installatietechniek. Dat doet Velox Engineering door het integreren van mensen, afdelingen en organisaties.

Visie

In een veranderende markt heeft Velox Engineering de ambitie uit te groeien tot een van de bepalende adviesorganisaties binnen de bouw- en installatiebranche. Velox Engineering ziet het belang om in deze tijden extra stappen te zetten op het gebied van techniek, duurzaamheid, samenwerking en klantgerichtheid. Velox Engineering biedt flexibiliteit aan haar opdrachtgevers om op deze manier technische kennis binnen te halen en een zeker risico uit te besteden.

De lat wordt continu hoger gelegd voor de technische professionals. Zij willen zich verder ontwikkelen door een succesvolle bijdrage te leveren binnen grote projecten. Door een nauwe betrokkenheid en de mogelijkheden te bieden van eigen inbreng zal de kwaliteit en de kennis van de professionals blijvend verhoogd worden.

Missie

Velox Engineering maakt organisaties slagvaardiger en flexibeler. Dit doen wij door te zorgen voor een optimale projectbezetting door de inzet van technische professionals. Velox Engineering staat voor kwaliteit en heeft de doelstelling te allen tijde een betrouwbare partner te zijn voor technische organisaties. Velox Engineering wil haar opdrachtgevers een bepaalde flexibiliteit bieden en ze de kans geven om meer kennis binnen te halen. Dit doen we met deskundigheid, gedrevenheid, passie voor techniek, marktkennis, inlevingsvermogen en betrokkenheid. Volgens Velox Engineering resulteert dit in ambitieuze bouw- en installatieprojecten.

Strategie

Velox Engineering focust zich op de bouw– en installatietechniek. Velox Engineering concentreert zich op hun corebusiness. Door focus en kwaliteit centraal te stellen is Velox Engineering in staat hoogwaardige projectoplossingen te bieden aan opdrachtgevers. Door onze intensieve samenwerkingsverbanden met opdrachtgevers zijn wij in staat een doordachte oplossing te bieden voor multidisciplinaire projecten.

Inschrijven